Üzletszabályzat


Jelen Általános Szerz?dési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Kynga Hungária Kft. (székhelye: 4031 Debrecen, Kálmán u. 35., cégjegyzékszáma: 09-09-018090, adószáma: 11686286-2-09) elérhet?ségek: kyngababaruha@gmail.com, +36 30 975 8595, (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Vállalkozás), által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vev? Ügyfél (a továbbiakban: Megrendel? vagy Ügyfél vagy Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (a továbbiakban mind a ketten együttesen: Felek).


1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZ?DÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus úton létrejött szerz?désekre, amely a http://teafu.hu/ weboldalon (a továbbiakban: weboldal) található elektronikus áruházában (a továbbiakban: Teakülönlegességek webáruház) keresztül történik. A Kynga Hungária Kft. Online áruházban történ? vásárlást a 2014. március 15. napját követ? vásárlások esetében, az e napon hatályba lépett új Polgári Törvénykönyvr?l szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk.”) Hatodik Könyv, Kötelmi Jog 6:5. §, 6:7.§, valamint „Az elektronikus úton történ? szerz?dések különös szabályai” fejezete 6:82. § – 6:85. §-ai; illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), illetve 2014. június 12. napjáig – az addig megkötött szerz?dések esetében – a távollév?k között kötött szerz?désekr?l szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet szabályozza. A 2014. június 13. napjától fogyasztóval (a továbbiakban: Fogyasztó) megkötött szerz?désekre, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerz?dések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet el?írásait alkalmazzuk. Külön felhívjuk a figyelmet, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § 2. pontja és jelen ÁSZF szerint is Fogyasztónak csak természetes személy min?sülhet.

1.2. Jelen szerz?dés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le.
1.3. Üzemeltet?i adatok:

- Üzemeltet?: Kynga Hungária Kft.
- Székhely: 4031 Debrecen, Kálmán u. 35.
- Adószám: 11686286-2-09
- Cégjegyzékszám: 09-09-018090
- Kibocsátó Cégbíróság: Debreceni Törvényszéki Cégbíróság
- Szerz?dés nyelve: magyar
- Számlavezet? Bank: OTP Bank
- Számlaszám: HUF - 11738008-20854430-00000000
IBAN: HU15-11738008-20854430-00000000
- Internet cím: http://teafu.hu/
- E-mail: teakulonlegessegek@gmail.com
- Ügyfélszolgálat: +36 30 975 8595

- Tárhelyszolgáltató: AB Plusz Bt.
- Címe: 2049 Diósd, IV Béla király u. 48.
- Telefonszáma: +36 1 455 0509
- E-mail címe: abplusz@abplusz.hu


2. A REGISZTRÁCIÓ ÉS A MEGRENDELÉS MENETÉNEK ISMERTETÉSE

2.1. A vásárlás alapfeltétele a regisztráció.

Regisztrálni a f?oldal jobb fels? részén lév? Regisztráció szóra való kattintással lehet. Ekkor megjelenik egy regisztrációs adatlap, melyet értelemszer?en, hiánytalanul ki kell tölteni. A beírt azonosítót és jelszót jól jegyezze meg, mert csak ezzel tud a továbbiakban bejelentkezni. Ennek megtörténte után egy e-mailt fog kapni az elektronikus postafiókjába. Miután az e-mail címére megkapott üzenetet megnyitotta, ott egyszer?en -a kért sorra- egy kattintással aktiválni tudja a regisztrációját. Ez fontos, mert csak az aktiválás után él a regisztrációja, csak ezután tud megrendelést kezdeményezni felénk.

Megrendeléshez minden esetben be kell jelentkeznie!

Ezt szintén a f?oldal jobb fels? részén teheti meg, az azonosítója vagy e-mail címe és a jelszava beírásával. Fontos, hogy pontosan (a kis és nagy bet?ket is figyelembe véve) írja be a szavakat. Amennyiben helyes az adat, a rendszer kiírja: bejelentkezve.

Ett?l kezdve már kedvére tud vásárolni webáruházunkban!

A termékeket a f?oldal jobb oldalán található kategóriákra kattintva lehet kiválasztani. Megnyílik egy új oldal, ahol a bal fels? sarokban további felsorolásból lehet sz?kíteni a kört. Amikor a megvásárlandó terméket kiválasztotta, be kell írni a darabszámot, és rá kell kattintani a kosárba tesz kiírásra. Ekkor a kiválasztott termék bele kerül a virtuális bevásárló kosarába. Ebbe a kosárba többféle terméket is bele tud rakni.
Miután kiválasztotta, és kosarába tette az összes megvásárlandó terméket, a jobb oldalon lév? "Kosár tartalma" menü pontra kattintva megtekintheti, és ellen?rizheti a megrendelt termékek darabszámát, árát, és a fizetend? postaköltséget.
A megrendelését ezen az oldalon tudja majd eljuttatni hozzánk.

Itt még lehet?sége van törölni bármely terméket a listából. Törölni a terméket úgy tudja, hogy a kiválasztott termék sorában rákattint a törlés kockára, majd rákattint a "Kosár módosítások mentése" mez?re. Ekkor azonnal törl?dik a termék a listából.

Amikor az adatokat jóváhagyja, el kell fogadni a vásárlási feltételeket. Ezt el tudja olvasni ugyanazon az oldalon lentebb.
Miután elfogadta a vásárlási feltételeket, rá kell kattintani a "Elfogadom a vásárlási feltételeket" kockára, majd végül a "Rendelés elküldése" mez?re kattintva a megrendelése megtörtént.


3. RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

3.1. A http://teafu.hu/ weboldalon történ? megrendelés távollév?k között kötött írásos szerz?désnek min?sül.
3.2. A teakulonlegessegek.hu webáruházban (továbbiakban Teakülönlegességek webáruház) történt rendelésével a Vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen Általános Szerz?dési Feltételeket, tisztában van a rendelés menetével.
3.3. A Teakülönlegességek webáruházban rendelés történhet a http://teafu.hu/ oldalon keresztül, a teakulonlegessegek@gmail.com e-mail címre küldött elektronikus levélben, vagy telefonon a +36 30 50 333 60-as illetve a +36 30 975 8595-ös számon. 
Elektronikus levélben és telefonon történ? megrendelés esetén kérjük megadni: 

- Megrendel? teljes neve 
- Szállítási, számlázási címe 
- Megrendelt termékek megnevezése, darabszáma, egyéb jellemz?i
- Aktív e-mail címe 
- Aktív telefonszáma

Minden -a Teakülönlegességek webáruházba beérkezett- megrendelést követ?en rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megrendel? -regisztrációjában megadott- elektronikus postafiókjába a megrendelés beérkezésér?l, mellyel jelezzük megrendel?ink felé, hogy rendszerünk fogadta és tárolja a megrendelést.
3.4. A Vásárló a megrendelt termékek vételárát több módon egyenlítheti ki, melyet a „kiválasztott termékek” oldalán a fizetési módok közül választhat ki.

- Átutalás vagy bankban történ? befizetés esetén a vételár és a postaköltség el?re fizetend?.
- Postai utánvétel esetén a vételár és a postaköltség kézbesítéskor közvetlenül a kézbesít? postásnak fizetend?.
- Debrecen területén történ? kiszállításkor helyben, a futárnak kell kifizetni a vételárat. Kiszállítási díj nem kerül felszámolásra!
- Ha rendezvényen való átvételt választott, abban az esetben a rendezvény mindenkori nyitva tartása alatt a Teakülönlegességek standjánál történ? személyes átvételkor kell fizetni.

3.5. A Teakülönlegességek webáruház termékeinek szállítását országosan a GLS General Logistics System Hungary Csomag-Logisztikai Kft. végzi.
3.6. A kiszállítás munakanapokon 9:00-17:00 óra között történik.
3.7. A megrendelt termékek papírdobozban kerülnek kiszállításra.
3.8. Kiszállítás hetente történik változó napokon, a megrendelések számától függ?en akár több alkalommal is. A kiszállítás napjáról a Teakülönlegességek webáruház értesítést küld a Vásárló elektronikus postafiókjába. Kiszállítási határid?: az átutalás bankszámlára beérkezését követ? 5 - 15 munkanap.
3.9. Ha megrendelt termékek vételárát 2 hét elteltével sem egyenlíti ki a megrendel?, töröljük az adatbázisból, a megrendelést meg nem történtnek tekintjük, mellyel szemben a megrendel? panasszal nem élhet!
3.10. A Vásárló köteles a kiszállítás id?pontjában a csomag sértetlenségér?l megbizonyosodni, melynek tényét az átvételi elismervény aláírásával igazolja. Ezt követ?en a csomag sérüléséb?l ered? reklamációt nem áll módunkban elfogadni! Amennyiben a még bontatlan csomag kifogásolható, a GLS General Logistics System Hungary Csomag-logisztikai Kft.-vel szemben támaszthat követelést.
3.11. Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényér?l a GLS General Logistics Hungay Csomag-Logisztikai Kft. értesítést hagy a címzettnél.
3.12. A külföldre történ? termékszállításra a jelen vásárlási feltételek nem érvényesek, külföldi szállítás vagy fizetés is lehetséges egyedileg megállapított és egyeztetett feltételekkel. 

4. VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

4.1. A Teakülönlegességek webáruházban mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik és elfogadja jelen ÁSZF-et, valamint magára nézve azt kötelez? jelleg?nek ismeri el. 
4.2. Amennyiben a vásárló a Teakülönlegességek webáruházban nincs regisztrálva, a vásárlást megel?z?en pontos adatok megadásával ki kell töltenie a regisztrációs adatlapot. 
4.3. Bármelyik regisztrációs adatlapot, amelyik egy vagy több hibát tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítjuk, ezt követ?en a Teakülönlegességek webáruház semmilyen formában nem vállal felel?sséget a hibás adatokból ered? téves teljesítésért.

4.4. A bemutatott termékek
4.4.1. A Teakülönlegességek webáruházban megjelenített termékképek adott esetben megjelenítést?l függ?en (pl. monitor-beállítás) kis mértékben (pl. színárnyalat) eltérhetnek a valóságtól.
4.4.2. A Teakülönlegességek webáruházban található készlet kb. 90%-os pontosságú, ezért el?fordulhat, hogy valamely megrendelt terméket nem tudjuk biztosítani. Ez esetben mindenképp felajánlunk helyette másik terméket, melyr?l telefonon tájékoztatjuk a Megrendel?t.
4.4.3. Ha a Megrendel?nek a felajánlott termék nem felel meg, joga van azt elutasítani. Elutasítás esetén -ha már az utalás id?közben megtörtént- az adott termék vételára visszafizetésre kerül!
4.4.4. A vételár mindig tartalmazza a mindenkori ÁFA-t és minden csomagolási költséget, azonban nem tartalmazza a szállítási költséget. A vételár forintban (HUF) értend?.
4.4.5. Az akciós áruk esetében az akció minden esetben a készlet erejéig vagy visszavonásig tart!

4.5. Vásárlástól való elállás joga
4.5.1. Vásárló az áru átvételét követ? 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.
4.5.2. Az elállási jog minden termékre vonatkozik - amely a gyári, minden csomagolási és termékelemet tartalmazó csomagban érkezik vissza a Teakülönlegességek webáruházhoz.
4.5.3. Elállást lehet kezdeményezni szóban (személyesen/telefonon) vagy írásban (postai levélben/e-mailen). Írásban történ? elállás esetén elegend? az elállási nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül postán címünkre (Kynga Hungária Kft. 4031 Debrecen, Kálmán u. 35.) vagy elektronikusan a teakulonlegessegek@gmail.com e-mail címre.
4.5.4. Az elállási határid? a termék átvételének napján kezd?dik.
4.5.5. Elállás esetén a termék visszajuttatásának költségeit a Vásárló köteles állni!
4.5.6. Ha a vásárlástól való elállás azzal a szándékkal történik, hogy az id? közben megrendelt termékei közül egy vagy több akcióssá vált és így az újra történ? megrendelésével nyereségre vagy kedvezményre tehet szert, az új megrendelésben az akciós kedvezményeket nem áll módunkban megadni!
4.5.7. Abban az esetben, ha a terméket a Vásárló használatba vette vagy kibontotta, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen a Teakülönlegességek webáruház részére visszajuttatni, a Teakülönlegességek webáruház nem vállalja a termék visszavásárlását, ezért azt visszajuttatja a Vásárlónak, a Vásárló költségére. 
4.5.8. Vásárlástól való jogszer? elállás esetén a Teakülönlegességek webáruház köteles a Vásárló által kifizetett összeget legkés?bb az elállástól  számított 14 napon belül visszatéríteni. 
4.5.9. A visszatérítés ugyanakkor nem vonatkozik a kiszállítási költségekre, valamint a termékek visszajuttatásának költségeire, melyeket a Vásárlónak kell viselnie.
4.5.10. A Teakülönlegességek webáruház kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséb?l adódó költségek a Vásárlót terhelik. 
4.5.11. A Teakülönlegességek webáruház követelheti az áru nem rendeltetésszer? használatából ered? kárának megtérítését.


5. A TERMÉK CSERÉJE

5.1. A Vásárló kérheti a termék cseréjét (kivéve élelmiszer), mely esetben a szállítási költségek a Vásárlót terhelik!
5.2. A csere abban az esetben kérhet?, ha a termék tartalmazza a gyári, minden csomagolási és termékelemet, sérülés mentes, megegyezik a vásárláskori állapottal és még nem volt használatban!


6. GARANCIA ÉS PANASZKEZELÉS

6.1. Minden Teakülönlegességek webáruházban vásárolt -nem élelmiszer- termékre -rendeltetés szer? használat esetén- 1 év garancia vonatkozik!
6.2. Nem rendeltetés szer? használat esetén a garancia azonnal megsz?nik!
6.3. Garanciális igényt ügyfélszolgálatunkon (telefonszáma: +36 30 975 8595) vagy e-mailen (teakulonlegessegek@gmail.com) keresztül lehet jelezni.
6.4. Garanciális reklamáció esetén a Vásárló kötelessége eljuttatni az adott terméket a Teakülönlegességek webáruház címére: Kynga Hungária Kft. 4031 Debrecen, Kálmán u. 35.
6.5. A visszaküldött terméket tartalmazó csomag kibontásáról videó/képi felvétel készül az esetleges vitás helyzetek rendezése érdekében.
6.6. A visszaküldött termék vizsgálata utána Vásárlót e-mailben értesítjük a döntésr?l és indoklásáról. Jogos panasz esetén a hibás terméket kicseréljük, vagy ha ez nem lehetséges a vételárát és a postázási költséget - a lehet? legrövidebb id?n belül- visszatérítjük.
6.7. Amennyiben a Vásárló nem ért egyet a döntéssel, a helyileg illetékes Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat jogorvoslatért.


7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7.1. A felel?sség korlátozása 
7.1.1. A Teakülönlegességek webáruházban való vásárlás feltételezi a Vásárló részér?l az Internet lehet?ségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerül? hibákra. 
7.1.2. A Teakülönlegességek webáruház semmilyen módon nem felel?s az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

-   Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat. 
-   Bármilyen m?ködési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Teakülönlegességek webáruház akadálytalan m?ködését és a vásárlást. 
-   Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon. 
-   Bármely levél - függetlenül, attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de f?leg bármilyen adat elvesztése. 
-   Bármely szoftver nem megfelel? m?ködése. 
-   Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

7.1.3. A Teakülönlegességek webáruház nem felel?s semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a Teakülönlegességek webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. 
7.1.4. A Vásárló felel?ssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. 
7.1.5. Egyedül a Vásárló felel?s a Teakülönlegességek webáruházhoz való kapcsolódásáért és a Teakülönlegességek  webáruházban való vásárlásért. 
7.1.6. A Teakülönlegességek webáruház nem vonható felel?sségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll. 
7.1.7. A Teakülönlegességek webáruház jogosult megváltoztatni bármilyen árat, határid?t. A változás a Teakülönlegességek webáruházban történt megjelenés id?pontjától lép életbe. 
7.1.8. A Teakülönlegességek webáruház szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait bármikor. A Teakülönlegességek webáruház nem vonható felel?sségre azért, ha indoklás nélkül dönt a változást illet?en. 
7.1.9. Bármely módosítás attól az id?ponttól hatályos, amikor online közzéteszik a Teakülönlegességek webáruházban (http://teafu.hu/). Bármely résztvev?nek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. 
7.1.10. A Teakülönlegességek webáruház szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Ezzel egyidej?leg a Teakülönlegességek webáruház nem vonható felel?sségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvev? rovására történt csalás miatt. 
7.1.11. Abban az esetben, ha a résztvev? bármilyen formában megsérti a szabályokat vagy magatartásával a megrendelésének átvétele kockázatossá válhat, a Teakülönlegességek webáruház szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a Vásárló nem jogosult fellebbezni a döntés ellen. 
7.1.12. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a Ptk. rendelkezései az irányadóak.


8. SZEMÉLYES ADATOK

8.1. A regisztrált Látogatók ill. Vásárlók személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden résztvev?nek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt.
8.2. A Teakülönlegességek webáruház a vásárlók adatait a szerz?dés teljesítése, és a szerz?dés feltételeinek kés?bbi bizonyítása érdekében tárolja, továbbá azokat harmadik személy részére hozzáférhet?vé nem teszi.
8.3. További adatvédelmi szempontokról itt tájékozódhat: Adatvédelmi nyilatkozat